Aktuální informace

Plán pro rok 2018
Vypracování projektové dokumentace pro vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, včetně vyřízení územního rozhodnutí

11/2017
Zahájení geodetických měření na parcele 257/1, za účelem zanesení jednotlivých parcel na katastr nemovitostí

10/2017
Městským úřadem v Přelouči bylo vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemku 257/1

09/2017
V současné době probíhá územní řízení o dělení pozemků

Celkový situační výkres [PDF]
Katastrální situační výkres [PDF]