Aktuální informace

10/2018
Vydání územního souhlasu stavebním úřadem Přelouč na vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky pro jednotlivé parcely. Předpokládaný termín realizace jaro 2019.

08/2018
Uzavřena smlouva s ČEZ-em na přeložku VN. Předpokládaný termín realizace 2019 - 2020

06/2018
Dokončení dělení pozemku 257/1 a zanesení jednotlivých parcel na katastr nemovitostí v Pardubicích

05/2018
Zahájení prací na projektové dokumentaci vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky pro jednotlivé parcely. Předpokládaný termín realizace jaro 2019

04/2018
Uzavřena smlouva s ČEZ-em na zhotovení přípojek NN pro jednotlivé parcely. Předpokládaný termín realizace do 07/2019

11/2017
Zahájení geodetických měření na parcele 257/1, za účelem zanesení jednotlivých parcel na katastr nemovitostí

10/2017
Městským úřadem v Přelouči bylo vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemku 257/1

09/2017
V současné době probíhá územní řízení o dělení pozemků

Celkový situační výkres [PDF]
Katastrální situační výkres [PDF]