Saunování

Co je Saunování?
Ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. V sauně se uvolňují unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vyplavuje úlevu přinášející látky jako jsou endorfiny. Neexistuje žádná doporučená doba, po kterou se máte vyhřívat. Platí zde zlaté pravidlo dokud se vám to líbí, přesto je nutno dbát na pocity pálení nosu a kůže obličeje a zvýšeného pocitu horka. Obvykle k němu dochází kolem 15 minut podle teploty vzduchu v prohřívárně sauny. Každé předržení jak v horku tak v chladu je riziková záležitost. Pro lepší pocit ze saunování se saunující ve Finsku často slévají brezovými metlami s listím . Přivádějí si jím více tepla na kůži a vdechují eterické látky z rozdrcených březových listů. V České republice se k prokrvení kůže používají různé pomůcky (kartáče, zínky) a hlavně cílená automasáž.

Bio-sauna
Biosauna je jednoduše řečeno kombinací finské a parní sauny. Hlavní rozdíl oproti finské sauně je ten, že biosauna se vyhřívá na nižší teplotu než finská sauna, ale má vyšší relativní vlhkost vzduchu 30 - 60%. Právě touto hodnotou vlhkosti se biosauna podobá mírnější parní sauně. Biosauna je vhodná pro kardiaky, protože nedosahuje takových teplot jako finská sauna a zároveň slouží k ozdravným procesům horních cest dýchacích. Teplota vlhkost v sauně je udržována automaticky.
Pravidla pro pobyt v biosauně i ve Finské sauně:
- před vstupem do sauny se osprchujte
- do sauny nevstupujte mokří, ale předem se osušte!
- sauny rozhodně nejsou určeny k dalším radovánkám.
- prostor není určen k sušení osušek!
- zákaz manipulace s topným tělesem a odkládání osušek na něj!

Ochlazování
Ochlazení těla po ohřátí v sauně se provádí buď prostým pobytem na studeném vzduchu nebo lépe prudkým snížením teploty pomocí sprchy či nejlépe skokem do jezera či bazénu. Skoky do vody se provádějí běžně, i když je vodní hladina zamrzlá. V tomto případě se do ledu vyseká díra, tzv. "avanto". I přesto, že to tak nevypadá, prudké ochlazení vyvolává příjemné pocity. V České republice je finské jezero nahrazováno v saunách ochlazovacím bazénkem a vzdušným prostorem. Skoky do vody po hlavě se nedoporučují starším lidem a nemocným s vysokým krevním tlakem...

Účinek na organismus
Prudké ohřátí a ochlazení těla se opakuje několikrát. Obvyklé pravidlo dokud se Vám to líbí je dodržováno i zde. Pravidelné saunování výrazně zlepšuje imunitní systém clověka a vůbec zlepšuje život človeka, proto je často velmi doporučováno. Finové se saunují většinou nazí. Nudita je povinná z hygienických důvodů v každé veřejné sauně na celém světe a výhodná z fyziologických důvodů, protože nejlépe umožňuje ochranu kůže vůči horku. Pouze v případě, že sauna je veřejná a smíšená, je vhodné si dopředu zjistit, zda se používají plavky, abyste se nedopustili faux pas. Ve veřejných saunách se používájí dostatečně velké ručníky či osušky, aby si saunující na ně mohl položit i nohy, případně si jimi podložit záda. Nicméně po saunování je více než vhodné se utřít do sucha. Běžným doplňkem je saunová čepice, která chrání vlasy před horkem, i když ve skutečnosti se vlasy a kůže hlavy dokážou ubránit vlivu horka naprosto dostatečně.

Omezení pro saunující
Saunování se nedoporučuje při chorobách srdce a krevního obehu. I pro zběhlé návštěvníky sauny, ale může být dlouhodobý pobyt v roztopené sauně nebezpečný.. Při kožních chorobách je nutno se poradit s lékařem. Rozhodně není vhodné s takovouto chorobou chodit do veřejné sauny. Do sauny by neměl chodit ani človek s horečkou, neboť jeho termoregulační systém je narušen. Kromě toho by mohl nakazit spolusaunující. Ačkoliv sauna uvolňuje, je to pro tělo extrémní zátěz, a tak se nedoporučuje, aby človek chodil do sauny velmi unavený nebo nevyspalý. Člověk by neměl být ani hladový nebo naopak přejedený. Stejně tak by neměl mít žízen. Protože se človek během saunování hodně potí, je nutno tělu dodávat dostatečné množství tekutin, v čemž je vhodné pokračovat i po skončení saunování. Při saunování dětí je nutno brát v potaz jejich malé tělo a větší vnímavost vůči změnám teploty. Proto by se neměly saunovat v příliš teplých saunách nebo se vystavovat velkým změnám vlhkosti. Je možno vzít do sauny i několikaměsíční dítě. Je ale třeba být velmi opatrný, protože malé dítě ješte nedokáže dobře ovládat svojí tělesnou teplotu a hrozí jeho přehrátí.