Dobema s.r.o.

Stavební a projekční firma

Poradenská a konzultační činnost

 • Domů
 • >
 • Poradenská a konzultační činnost

Cílem každého stavebníka je zrealizovat stavební dílo v co nejvyšší kvalitě, za co nejpříznivější náklady a v co největší užitné hodnotě. K splnění tohoto cíle je naprosto zásadní kvalitní příprava již od počátku stavby.

Každý stavebník by si tak měl zodpovědět několik otázek

 • Co od výsledku investičního záměru očekávám? (vzhled, dispoziční řešení, materiálové řešení apod.)
 • Kolik na to mám finančních prostředků?
 • Jakým způsobem jsem schopen se na vlastní realizaci osobně podílet? (stavba svépomocí, generální dodavatel, stavba za pomocí několika stavebních firem apod.)

Čím častěji a přesněji si jako stavebník odpovědi specifikujete, tím jednodušší bude vlastní realizace stavebního díla a výsledek práce bude lépe odpovídat vašim představám.

Nabízená poradenská činnost tak může napomoci zejména v těchto oblastech

 • Posouzení vašeho investičního záměru
 • Konzultace nad výběrem vhodných stavebních materiálů a technologií
 • Konzultace v průběhu projekčních prací
 • Optimalizace staveb a stanovení vhodné technologie pro opravu poruch stavby
 • Poradenská činnost při návrhu řešení kontrukčních detailů stavby

Cena za provádění poradenské a konzultační činnosti je odvislá od času stráveného nad řešením požadovaného tématu.