Dobema s.r.o.

Stavební a projekční firma

Projekce

Naše projekční kancelář je úzce specializovaná na celkovou projekční a inženýrskou činnost v oboru pozemního stavitelství. Tato oblast zahrnuje občasné, bytové a průmyslové stavby včetně na ně navazujících inženýrských staveb (přípojek inž. sítí, komunikací, oplocení, sadových úprav, ČOV a apod.).

  • Posouzení vašeho investičního záměru
  • Předprojektová příprava
  • Realizace projektové dokumentace
  • Zajištění inženyringu
  • Managemen v oblasti dotaci