Dobema s.r.o.

Stavební a projekční firma

Stavební dozor

Nabízené služby:

  • kontrola kvality prováděných prací
  • kontrola používaných materiálů a dodržování technologických postupů
  • průběžná fotodokumentace stavby
  • přejímka předepsaných zkoušek a atestů
  • kontrola čerpání rozpočtu stavby
  • kontrola fakturace za provedené práce
  • příprava a vedení kontrolních dnů stavby
  • příprava podkladů pro poptání firem na realizace stavebního díla